TARGETA VIRTUAL SNEAKEANS

Condicions Generals vigents a partir del 01 d`abril de 2016.

Aquestes condicions única i exclusivament s`aplicaran a la botiga SNEAKEANS de La Ronda Pare Claret, 24 de Girona.

Els clients titulars de la Targeta virtual SNEAKEANS podran gaudir dels següents beneficis :

* El 5% de l`import net de la seva compra se li acumularà al seu compte..
* Aquest import acumulat, el client titular el podrà utilitzar per pagar en una propera compra, sempre i quan aquesta compra no sigui d`un article en promoció o rebaixat.
* Per tal de gaudir del benefici anterior, serà necessari identificar-se amb el DNI en el moment de la compra. El descompte obtingut quedarà reflectit en el tiquet de la compra.
* No es podrà utilitzar aquest saldo per pagar restes d`una venda que ja hagi generat un saldo acumulat a la targeta virtual, ni tampoc per pagar articles en promoció o rebaixats.
* SNEAKEANS es reserva el dret d`invalidar qualsevol targeta virtual.
* SNEAKEANS es reserva el dret de modificar, sense previ avis, el percentatge que s`acumula a la targeta virtual en époques de rebaixes, promocions especials o en qualsevol moment que l`empresa consideri oportú fer-ho.

* El saldo de la Targeta Virtual SNEAKEANS caducarà I DEIXARÀ DE TENIR CAP VALIDESA en cas de tancament de la botiga SNEAKEANS.
* Mitjançant la sol.licitud d`alta i aquestes condicions generals, el titular de la Targeta Virtual SNEAKEANS es considera legalment informat, consent i autoritza expressament a FANALS BOSCH, S.A. a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades a la sol.licitud, les resultants de processos informàtics i les derivades de l`ús de la Targeta Virtual (dades obtingudes de les compres) amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar l`execució del programa client, realitzar estudis de mercat i elaborar perfils de compra per tal d`aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals i poder enviar comunicacions al client titular a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), a els que així ho desitgin i no manifestin el contrari, sobre novetats, productes, serveis, ofertes i promocions especials de la botiga SNEAKEANS. Així mateix el titular de la Targeta Virtual, podrà exercitar els drets d`oposició, accés, rectificació i cancel.lació dirigint-se per escrit a FANALS BOSCH, S.A ( Joan Maragall, 15  17002-GIRONA).